Kırıkkale,Türkiye
0531 914 59 64

NURANIYAT YOLU

Nureddin Şeyh Ziyad Dalawi Bağdadi
✦ Kadiri Nakşibendi Tarikatının Halifesi ✦

Bizim Yolumuz

İLİM

Bizim Yolumuz

AHLÂK

Bizim Yolumuz

SOHBET

Elhamdulillah
vessalatu vesselamu ala Rasulillah ve alâ âlihî ve sahbihi ve men valâh

Bismillâhir rahmânir rahîm

E lâ inne evlîyâallâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn . Yûnus Suresi ﴾62﴿
Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.

Hazreti Şah-ı Nakşibendi şöyle buyurdu:

Alimlerin yolunda yürü ki, alemde senin yolundan yürüsün.
da diyor: Bu yolu bulamayanlara acımam. Bulup da nasipsiz kalanlara acırım.

Hadim-ül Fukara

Nureddin Şeyh Ziyad Dalawi Bağdadi
Kadiri Nakşibendi Tarikatının Halifesi

Nakşibendi Kadiri

Hazreti Şeyh Seyyid Muhammed Tahsin Essam El-Hüseyni (k.s)

Nakşibendi Kadiri

Hazreti Şeyh Seyyid Muhammed Osman Siraceddin-i Sâni (k.s)

Nakşibendi Kadiri

Hazreti Şeyh Abdulkerim Biyara
El-Muderris Kuddise Sirruhû

Nakşibendi

Hazreti Şeyh Abdulrahman El-Wasiti Kuddise Sirruhû

Kadiri

Hazreti Şeyh Seyyid İbrahim karaçivari Kuddise Sirruhû

Kadiri Birifkani

Hazreti Şeyh Seyyid Ubeydullah El-Hüseyni El-Kadiri (k.s)

Rifâi Kadiri

Hazreti Şeyh Seyyid Fouad El-Hantawi El-Maşayhi Er-Rifâi (k.s)

Salat-ul Fatih

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym

Hadis-i Şerif

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:
Müslüman kardeşinle çekişme! Onunla alay etme! Ona yerine getirmeyeceğin bir şeyi va’detme!
(İmam Tirmizî)

Hadis-i Şerif

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:
Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve hased etmeyiniz. Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz!
(İmam Buhârî)

Hadis-i Şerif

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu, deme; ancak, Allah takdir etti ve dilediğini yaptı, de. Zira ‘keşke’ demek, şeytanın vesvesesine yol açar.
(İmam Müslim)

Hadis-i Şerif

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
Biriniz, (namazı kıldıktan sonra) sadece (bir sonraki) namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse, beklediği sürece namazdaymış gibi olur.
(İmam Buhari)

الطَّرِيقَةُ الْعَلِيَّةُ الْقَادِرِيَّةُ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ

طريقتنا جَـدٌ وكًـدٌ ولزوم حَـدٍ حتى تنقد .. طريقتنا اجتماعٌ واستماعٌ وإتباعٌ حتى يحصل الانتفاع

EDEP YA HU

Muhammediya Nuraniya yolu

Kadiri Nakşibendi Rifâi Tarikatı
Bizim tarikatımız sohbet ve muhabbet ve İlim

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim ve Tefsir Dersi

Hadis-i Şerif

Peygamber Efendimiz hadisleri

Tasavvuf

Fikıh – Akidet – Ibadet – Tasavvuf

Tıbb-ı Nebevî

Tıbb-ı Nebevînin özü aslında bir yaşam biçimidir

Hadim-ül Fukara

Hadim-ül Ulema vel Salihin

Nureddin Şeyh Ziyad Dalawi Bağdadi
Kadiri Nakşibendi Rifâi Tarikatının Halifesi

Aile İlişkileri

Aile İlişkileri ve Çiftler için Psikolojik

Kendinden Enerji

Kendinden Enerji ve Biyoenerji Tedavisi & Zaman Çizgisi ve Refleksoloji

Tamamlayıcı Tıp

Doğal Alternatif Tıp & Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

İnsani Gelişme

İnsani Gelişme Teknikleri ve Kendini Geliştirme

✎ Ziyaretçi Defteri ☛ ☛ ☛

Meded ya Rasûlullah

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Bir kul, kardeşine yardım ettiği sürece Allah da o kuluna yardım eder.

Umutsuz olma, olmaz deme ! Umutları var eden , sebepleri yaratan, Olmazları olduran Rabbimiz var.

NURANIYAT

Nureddin Şeyh Ziyad Dalawi Bağdadi

Allah’ım! Bizi amansız hastalıklarla sınama, borç yüküyle ve kul hakkıyla canımızı alma.

NURANIYAT

Nureddin Şeyh Ziyad Dalawi Bağdadi

Dünya seni daralttığında,’Elem Neşrah’ suresini hatırla..! Zorluğun İki kolaylık arasında olduğunu idrak et ve rahatla.

NURANIYAT

Nureddin Şeyh Ziyad Dalawi Bağdadi

Hacet Duası

Ey Allah!

Ey Allah! Kalbime senden ümitli olma hissini at, senden gayri her şeyden gayri her şeyden umudumu keski, senin dışında kimseden bir şey beklemeyeyim.

Ey allah! Öncekilerden ve sonrakilerden her kime imandan neler verdiysen de benim ona gücüm ulaşmıyorsa, amelim eksik kalıyorsa, isteğim kavuşmuyorsa, duam yetişmiyorsa, öyle bir şey istemek dilime gelmiyorsa, sen okuvvetli iman ile beni seçkin kıl. Ey acıyanların en merhametlisi kabul et .

Dualar ve Zikirler

Bismillâhir rahmânir rahîm

Fe izâ kadaytumus salâte fezkurûllâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbikum, fe izatma’nentum fe ekîmus salâte, innes salâte kânet alâl mu’minîne kitâben mevkûtâ. “Nisâ Suresi” ﴾103﴿

Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yan üstü iken (yatarken), (devamlı) Allah’ı zikredin! Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman, namazı erkânıyla kılın. Muhakkak ki namaz, mü’minlerin üzerine, “vakitleri belirlenmiş bir farz” olmuştur .

EDEP YA HU

Bismillâhir rahmânir rahîm

Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ardı, rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılan, subhâneke fekınâ azâben nâr.

“Âl-i İmran Suresi” ﴾191﴿

Onlar (ulûl elbab, lüblerin, Allah’ın sır hazinelerinin sahipleri), ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken (daima) Allah’ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler (ve derler ki): “Ey Rabbimiz! Sen bunları bâtıl olarak (boşuna) yaratmadın. Sen Subhan’sın, artık bizi ateşin azabından koru .

✵ NURANIYAT ✵

Allah’tan umudunuzu kaybetmeyin, çünkü Allah sizden umudunu kaybetmez

Tasavvuf büyüklerine dil uzatma, gözlerin yaşlı, amelin temiz olsun.

Hazreti Abdülhâlik-ı Gucdüvânî
(Kuddise Sirruhû)

Ölümü, ahiret hallerini ve nimetlerin hakiki sahibini unutmayınız.

Hazreti Halid-i Bağdâdî
(Kuddise Sirruhû)

Susmak, mana eksikliğinden değildir, (belki de) mânanın derinliğindendir.

Hazreti Şems-i Tebrizî
(Kuddise Sirruhû)

NURANIYAT

Ses ve video dersleri

Sesli dersler

Video dersler

Kur’an-ı Kerim

Hadis-i Şerif

Fikıh

Tasavvuf

Allah’ım!

Sen Benim Rabbimsin
Senden Başka ilah yoktur
Beni Sen Yarattın, Ben Senin Kulunum, Gücüm Yettiğince Ahdin ve Va’din Üzereyim
Yaptığım Şerlerden Sana Sığınırım
Üzerimdeki Nimetlerini itiraf ve Günahlarımı İkrar Ederim
Beni Affet, Çünkü Günahları ancak Sen affedersin.

Ey Allah! Kalbime senden ümitli olma hissini at, senden gayri her şeyden gayri her şeyden umudumu keski, senin dışında kimseden bir şey beklemeyeyim.

NURANIYAT 

Kur’an-ı Kerim – Tefsir – Hadis-i Şerif – Fikıh – Tasavvuf
Tıbb-ı Nebevi Sırları – Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Aile İlişkileri – İnsani Gelişme Teknikleri ve Kendini Geliştirme

Nuraniyat SayfasıTıbb-ı Nebevi Sırları Sayfası

Counters

With the Internet spreading linke wildfire and reaching every part of our daily life, more and more traffic is directed to websites in search for information.

Design

Development

SEO Expertize

✎ Konuyu şununla paylaş: