Kırıkkale,Türkiye
0531 914 59 64

Kategori: Kur’an-ı Kerim

Mâûn Sûresi

0 ﴾107﴿ Mâûn sûresinin meali, Arapça ve Türkçe okunuşu   Mâûn, zekât vermek yahut bir şeyi geçici olarak kullanması için birine vermek şeklinde yardım demektir. Âlimlerin çoğuna göre tamamı Mekke’de inmiştir, 7 (yedi) âyettir. Dini yalanlayan, iyilikten uzak duran kimseler hakkında inmiştir. بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ 1.E raeytellezî yukezzibu bid…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Kevser Sûresi

0 ﴾108﴿ Kevser sûresinin meali, Arapça ve Türkçe okunuşu Kevser, çok nimet demektir; ayrıca cennette bir havuzun da adıdır. Âdiyât sûresinden sonra Mekke’de inen bu sûre 3 (üç) âyettir. Erkek çocukları yaşamadığı için Peygamberimize müşrikler, nesli kesik manasına ebter dediler. Sûrede buna cevap verilmiştir.   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ 1.İnnâ a’taynâkel kevser(kevsere).…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Kâfirûn Sûresi

0 ﴾109﴿ Kâfirûn sûresinin meali, Arapça ve Türkçe okunuşu Kâfirlerden söz ettiği için bu adı almıştır. Mâûn sûresinden sonra Mekke’de inmiştir, 6 (altı) âyettir.   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ 1.Kul yâ eyyuhâl kâfirûn(kâfirûne). De ki: “Ey kâfirler!” لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ 2.Lâ a’budu mâ ta’budûn(ta’budûne). Ben sizin taptığınız (kul olduğunuz)…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Nasr Sûresi

0 ﴾110﴿ Nasr sûresinin meali, Arapça ve Türkçe okunuşu Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah’ın Hz. Peygamber’e yardım ederek fetihlere kavuşturduğu ifade edildiği için bu adı almıştır. Bu sûre, Mekke’nin fethi sırasında inmiş olmakla beraber Medine devrinde yani hicretten sonra indiği için medenî (Medine’de inen) sûrelerdendir. 3 (üç) âyettir. İslâm zaferini haber verir. İbn Ömer’den gelen…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Nâs Sûresi

0 ﴾114﴿ Nâs sûresinin meali, Arapça ve Türkçe okunuşu Nâs, insanlar demektir. Medine’de inmiştir, 6 (altı) âyettir.   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ 1.Kul eûzu bi rabbin nâs(nâsi). De ki: “Ben insanların Rabbine sığınırım.” مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ 2.Melikin nâs(nâsi). İnsanların melikine (mâlikine). إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ 3.İlâhin nâs(nâsi). İnsanların İlâhı’na (sığınırım). مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Felak Sûresi

0 ﴾113﴿ Felak sûresinin meali, Arapça ve Türkçe okunuşu Felak, sabah manasına geldiği gibi yarmak manasına da gelir. Bunndan sonra gelen Nâs sûresiyle birlikte ikisine iki koruyucu anlamında muavvizeteyn denir. Bu sûrelerin şifa maksadıyla okunduğuna dair hadisler vardır. Medine’de inmiºtir. 5 (beº) âyettir.   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ 1.Kul eûzu bi…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

İhlâs Sûresi

0 ﴾112﴿ İhlâs sûresinin meali, Arapça ve Türkçe okunuşu İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Mekke’de inmiştir, 4 (dört) âyettir. İslâm’ın tevhid akîdesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir.   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ 1.Kul huvallâhu ehad(ehadun). De ki: “O Allah, Bir’dir (Tek’tir).” اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Mesed Sûresi (Tebbet)

0 ﴾111﴿ Tebbet sûresinin meali, Arapça ve Türkçe okunuşu Tebbet, kurusun manasına bedduadır. Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kasdıyla Resûlullah’ın yoluna gizlice diken koymuş, bu işte kendisine karısı da yardım etmişti. Sûre, Mesed sûresi diye de anılır. Fâtiha sûresinden sonra Mekke’de inmiştir, 5 (beş) âyettir. (Bir rivayete göre Şuarâ sûresinin 124. âyeti…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Fâtiha Sûresi

0 ﴾1﴿ Fâtiha sûresinin meali, Arapça ve Türkçe okunuşu Müddesir sûresinden sonra Mekke’de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur’an’ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına Fâtiha denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına Ümmü’l-Kitâp dinin asıllarını ihtiva eden manasına el-Esâs, ana hatlarıyla İslâm’ı anlattığı için el-Vâfiye ve el-Seb’u’l-Mesânî, birçok esrarı taşıdığı için el-Kenz. Peygamberimiz…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş: