Kırıkkale,Türkiye
0531 914 59 64

Kategori: Silsile-i Şerif

Nakşibendi Kadiri Tarıkatının Silsile-i Şerîf

1+ Edeb Ya Hû Yüce Allah celle celalühü Hazreti Cebrail (aleyhisselam) Hazreti Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Ebû Bekir-i Sıddîk (Radiyallahu anh) Hazreti Selmân-ı Fârisî (Radiyallahu anh) Hazreti Kâsım İbn-i Muhammed (Radiyallahu anh) Hazreti Câfer-i Sâdık (Radiyallahu anh) Hazreti Ebû yezîd-i Bistâmî (Kuddise Sirruhû) Hazreti Ebu’l-Hasan-ı Harkânî (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Ebû Aliyyini’l…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Kadiri Tarıkatının Silsile-i Şerîf

0 Edeb Ya Hû Yüce Allah celle celalühü Hazreti Cebrail (aleyhisselam) Hazreti Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti İmam Ali bin Ebi Talib (aleyhisselam) Hazreti Şeyh Hasan-i Basri (Radiyallahu anh) Hazreti Şeyh Habib Acemi (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Davud-i Tai (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Ma’rufu Kerhi (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Sırrı Sekati (Kuddise Sirruhû)…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Rifâi Tarıkatının Silsile-i Şerîf

0 Edeb Ya Hû   Yüce Allah celle celalühü Hazreti Cebrail (aleyhisselam) Hazreti Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti İmam Ali bin Ebi Talib (aleyhisselam) Hazreti Şeyh Hasan-i Basri (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Habib Acemi (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Davud-i Tai (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Ma’rufu Kerhi (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Sırrı Sekati (Kuddise…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Kadiri Birifkani Tarıkatının Silsile-i Şerîf

0 Kadiri Birifkani Tarıkatının Silsile-i Şerîf Edeb Ya Hû   Yüce Allah celle celalühü Hazreti Cebrail (aleyhisselam) Hazreti Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti İmam Ali bin Ebi Talib (aleyhisselam) Hazreti Şeyh Hasan-i Basri (Radiyallahu anh) Hazreti Şeyh Habib Acemi (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Davud-i Tai (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Ma’rufu Kerhi (Kuddise Sirruhû)…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

RifâiTarıkatının Silsile-i Şerîf

0 Edeb Ya Hû   Yüce Allah celle celalühü Hazreti Cebrail (aleyhisselam) Hazreti Muhammed Mustafa (ssallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti İmam Ali bin Ebi Talib (aleyhisselam) Hazreti Şeyh Hasan-i Basri (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Habib Acemi (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Davud-i Tai (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Ma’rufu Kerhi (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Sırrı Sekati (Kuddise…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Kadiri Tarıkatının Silsile-i Şerîf

0 Edeb Ya Hû Yüce Allah celle celalühü Hazreti Cebrail (aleyhisselam) Hazreti Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti İmam Ali bin Ebi Talib (aleyhisselam) Hazreti Şeyh Hasan-i Basri (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Habib Acemi (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Davud-i Tai (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Ma’rufu Kerhi (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Sırrı Sekati (Kuddise Sirruhû)…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Kadiri soli Tarıkatının Silsile-i Şerîf

0 Kadiri soli Tarıkatının Silsile-i Şerîf Edeb Ya Hû Yüce Allah celle celalühü Hazreti Cebrail (aleyhi selam) Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazreti İmam Ali bin Ebi Talib (aleyhi selam) Hazreti Şeyh Hasan-i Basri (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Habib Acemi (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Davud-i Tai (Kuddise Sirruhû) Hazreti Şeyh Ma’rufu Kerhi (Kuddise…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş: